Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Informacja

   W okresie od 01.07.2018 do 31.08.2018 Starostwo Powiatowe w Wieruszowie będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 700 do 1500

   Wydział Komunikacji i Dróg od godziny 7 00 - 14 45

  • Zarząd Powiatu Wieruszowskiego ogłasza XV edycję konkursu o Nagrodę Gospodarczą Powiatu Wieruszowskiego „Markowy Produkt Powiatu Wieruszowskiego”

   Nagroda ma charakter honorowy. Jej celem jest wyróżnienie i promowanie najlepszych produktów i usług firm z terenu Powiatu Wieruszowskiego, które ze względu na swoją jakość, innowacyjność oraz walory użytkowe i estetyczne mogą być wizytówką gospodarczą Powiatu Wieruszowskiego. Preferowane będą produkty lub usługi, które można utożsamiać z powiatem, których wyjątkowe walory mają szansę stać się charakterystycznymi dla Powiatu Wieruszowskiego.

Zasłużony dla Powiatu Wieruszowskiego

Rada Powiatu Wieruszowskiego w dniu 8 listopada br., uchwałą Nr XXXVIII/212/2017 w dowód uznania zaangażowania na rzecz rozwoju wspólnoty samorządowej powiatu wieruszowskiego, nadała Panu Jerzemu Ajtnerowi tytuł „Zasłużony dla Powiatu Wieruszowskiego”, który w imieniu Rady Powiatu został przekazany na ręce małżonki Pani Barbary Ajtner.

Dorobek zawodowy Pana Jerzego Ajtnera jako samorządowca jak i działacza społecznego wpisał się na trwałe w krajobraz powiatu wieruszowskiego.

Script logo StudioStrona.pl