Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa

Zespół dworski Sczanieckich w Lubczynie

            W Lubczynie, wsi leżącej w malowniczej dolinie Prosny znajduje się dawny zespół dworski Sczanieckich, którego dominantę stanowi neoklasycystyczny dwór z 1913 r. z tarasami od wschodu i północy, kryty dachem łamanym z facjatkami.

            W obrębie zespołu stoją również liczne zabudowania gospodarcze z 1 poł. XX w. Dwór w Lubczynie otoczony jest zabytkowym parkiem o powierzchni 4,7 hektara.

            Sam dwór jest dziś siedzibą ośrodka łowieckiego „Pałac Lubczyna”, nastawionego głównie na turystykę łowiecką i agroturystykę.

Script logo StudioStrona.pl