Zespół dworsko - parkowy w Galewicach

Na dawny zespół dworski w Galewicach składają się: klasycystyczny, murowany dwór szlachecki z 2.poł. XIX wieku (obecnie mieszczący przedszkole), park krajobrazowy z 2.poł. XIX wieku o powierzchni 1,24 ha oraz zabudowania gospodarcze z 2.połowy XIX stulecia.

W granicach parku rośnie potężny dąb o obwodzie 390 cm, stanowiący pomnik przyrody. Znajduje się tu również samotna mogiła powstańców styczniowych.

Na skróty