Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • koronawirus informacje

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Informacja o zmianie czasu pracy Starostwa Powiatowego w Wieruszowie w okresie letnim

   W okresie od 1 lipca 2020r. do 31 sierpnia 2020r. Starostwo Powiatowe w Wieruszowie będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 700 do 1500. Obsługa interesantów w Wydziale Komunikacji i Dróg od 715 do 1430. Obsługa interesantów odbywać się będzie zgodnie Zarządzeniem nr 10/2020 Starosty Wieruszowskiego z dnia 5 czerwca 2020r. w sprawie organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie.

  • Zarządzenie nr 10/2020 Starosty Wieruszowskiego z dnia 5 czerwca 2020r. w sprawie organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie

   Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 920), w związku z § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 964 ze zm.), w trosce o bezpieczeństwo, zdrowie pracowników i mieszkańców oraz mając na względzie utrzymujący się stan zakażeń na terenie powiatu wieruszowskiego zarządzam, co następuje:

Zespół kościelno - klasztorny oo. Paulinów

Potwierdzone wzmiankami źródłowymi początki klasztoru sięgają 1401 r. Jest jednak prawdopodobne, że konwent powstał nieco wcześniej niż wskazywałyby na to średniowieczne dokumenty.

Według aktu z 1401 r. klasztor powstał z fundacji Bernarda Wierusza, właściciela Wieruszowa, przyjaciela i stronnika księcia Władysława Opolczyka, aktywnie wspierającego go w walce z królem polskim Władysławem Jagiełłą. Pierwotny zespół klasztorny był drewniany, Spłonął podczas wielkiego pożaru miasta w 1612 r. Budowę nowego, już murowanego zespołu klasztornego ukończono w latach 70. XVII w.

Dominantę zespołu stanowi kościół pw. Św. Ducha. Budowę tej jednonawowej, murowanej świątyni, wzniesionej w stylu barokowym ukończono w 1676 r. Od frontu zwraca uwagę trójosiowa fasada ze szczytem pomiędzy dwiema wieżami, rozczłonkowana pilastrami i z portalem. Do nawy przylegają 2 kaplice tworzące rodzaj transseptu.

Na wyposażenie wnętrza świątyni składa się m.in. zespół dziewięciu rzeźbionych w drewnie, pomalowanych na czarno ołtarzy z 2. Połowy XVII w., barokowe stalle z 1682 r. z malowidłami świętych paulińskich oraz rokokowy prospekt organowy.

Najcenniejszym zabytkiem świątyni jest słynący łaskami obraz Pana Jezusa Pięciorańskiemu

(od 5-ciu ran), zwany też obrazem Miłosierdzia Bożego. Jest to jednocześnie jedyny zabytek sztuki gotyckiej zachowany na terenie Wieruszowa. Szczególnie godny uwagi jest również płaskorzeźbiony portret fundatora Bernarda Wierusza przyozdobiony tarczą herbową i datą 1632.

W kaplicach kościoła umieszczono 2 płaskorzeźby z głowami Jana Pawła II, który odwiedził Wieruszów w 1973 r. jeszcze jako biskup krakowski, oraz księdza Augustyna Kordeckiego. W kościele znajduje się również obraz Matki Boskiej Częstochowskiej namalowany na desce a będący wierną kopią obrazu jasnogórskiego.

Wieruszowski klasztor wzniesiono  równocześnie ze świątynią. Jest to dwukondygnacyjna budowla na planie prostokąta z centralnie umieszczonym wirydarzem, dwutraktowym układem wnętrza i czterospadowym dachem. We wnętrzu znajduje się tablica odsłonięta w 1973 r. w 300 rocznicę śmierci ks. Augustyna Kordeckiego, przeora zakonu Paulinów na Jasnej Górze, który w dniu 23 marca 1673 r. zmarł właśnie w wieruszowskim klasztorze. Inna tablica upamiętnia rok 1401 – datę przybycia (a raczej potwierdzonego już pobytu) oo. Paulinów do Wieruszowa.

Script logo StudioStrona.pl