Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • koronawirus informacje

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Informacja o zmianie czasu pracy Starostwa Powiatowego w Wieruszowie w okresie letnim

   W okresie od 1 lipca 2020r. do 31 sierpnia 2020r. Starostwo Powiatowe w Wieruszowie będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 700 do 1500. Obsługa interesantów w Wydziale Komunikacji i Dróg od 715 do 1430. Obsługa interesantów odbywać się będzie zgodnie Zarządzeniem nr 10/2020 Starosty Wieruszowskiego z dnia 5 czerwca 2020r. w sprawie organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie.

  • Zarządzenie nr 10/2020 Starosty Wieruszowskiego z dnia 5 czerwca 2020r. w sprawie organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie

   Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 920), w związku z § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 964 ze zm.), w trosce o bezpieczeństwo, zdrowie pracowników i mieszkańców oraz mając na względzie utrzymujący się stan zakażeń na terenie powiatu wieruszowskiego zarządzam, co następuje:

Zespół pałacowo - parkowy w Sokolnikach

Ozdobą Sokolnik jest zespół pałacowo – parkowy, wzniesiony w 2.poł. XVIII stulecia. Pałac powstał według projektu drezdeńskiego architekta Fryderyka Naxa, sprowadzonego do miasteczka przez ówczesnego właściciela Łukasza Bnińskiego. Tę okazałą rezydencję przebudowywano w XIX wieku, a kilka lat temu gruntownie wyremontowano z przeznaczeniem na hotel i restaurację.

            Jest to budowla parterowa wzniesiona w stylu saskiego rokoka, na planie wydłużonego prostokąta, z umieszczonym na osi poprzecznej piętrowym ryzalitem frontowym. Ryzalit ten, nieznacznie wysunięty do przodu, jest zwieńczony tympanonem. Z kolei ryzalit ogrodowy wzniesiony na planie owalu zwieńczony jest attyką. Pałac posiada dwutraktowy układ wnętrza z korytarzem. Na osi budowli znajduje się owalny salon i hall z klatką schodową.

Do zespołu należy również oficyna, zbudowana w tym samym czasie co pałac, wzniesiona na planie wydłużonego prostokąta, z trzema ryzalitami od strony wjazdowej. Do lat 80. XX wieku istniał tu również piętrowy eklektyczny spichlerz z 1.poł. XIX stulecia oraz murowany lamus z 1 połowy XIX w. Niestety popadły one w niemal całkowitą ruinę i zostały rozebrane.

            Całość otacza barokowy park o powierzchni 4 ha o układzie geometrycznym, założony w 2 połowie XVIII w. Główna aleja parkowa biegnie po owalu i wkomponowana jest w prostokąt o symetrycznym rozplanowaniu. Na starodrzew składają się głównie lipy, klony i wiązy oraz szpalery grabowe. Na szczególną uwagę zasługuje tu 5 lip drobnolistnych o obwodach do 480  cm, 6 lip szerokolistnych o obwodach do 430 cm, 3 klony zwyczajne o obwodach do 500 cm oraz jesion wyniosły o obwodzie 255 cm.

Script logo StudioStrona.pl