Czcionka: A A+ A++
Kontrast: wersja domyslna wersja kontrastowa
 • Z mapą i kompasem

 • Zapraszamy na strony gmin powiatu

  Gmina Bolesławiec Gmina Czastary Gmina Galewice Gmina Lututów Gmnina Lubnice Gmina Sokolniki Gmina Wieruszów

   

 • Z ostatniej chwili...
  • Informacja

   W okresie od 01.07.2018 do 31.08.2018 Starostwo Powiatowe w Wieruszowie będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 700 do 1500

  • KOMUNIKAT w sprawie spalania odpadów w piecach

   Spalanie odpadów, w szczególności: odpadów z tworzyw sztucznych, odpadów płyt wiórowych oraz opakowań po środkach ochrony roślin, poza instalacjami do tego celu przeznaczonymi, dla których prowadzący te instalacje posiada wymagane pozwolenia, jest zabronione. Wynika to z art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.), który stanowi, że termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów.Takich wymagań nie spełnia jednak piec zainstalowany w gospodarstwie domowym (np. c.o.). Nie wolno zatem spalać odpadów w paleniskach domowych osób fizycznych

Kościół św. Trójcy w Bolesławcu

Murowany trójnawowy kościół pw. św. Trójcy wzniesiono w stylu barokowym. Jego budowę rozpoczęto w 1676 r. z inicjatywy ówczesnego starosty bolesławieckiego Mikołaja Zebrzydowskiego. Kontynuowano ją po pożarze miasta w 1702 r. a ukończono dopiero w 1723 roku. Nawy boczne dobudowano w XVIII wieku.

            W bryle świątyni uwagę przykuwa fasada frontowa, podzielona gzymsami na 4 kondygnacje i przyozdobiona ślepymi wnękami i wolutami.

            Wewnątrz dominuje wyposażenie barokowe z XVIII w. W kruchcie znajdują się epitafia dziekanów wieruszowskich – księży: R. Dobrzelewskiego, J. Szeligowskiego i Mieńcuckiego.

Script logo StudioStrona.pl