Wydział Finansów

Skarbnik Powiatu Wieruszowskiego, naczelnik wydziału

Elżbieta Kubiak
Główny księgowy

pok. 79, II piętro

telefon: 62 78 13 900

Księgowość jednostek

podinsp. Sylwia Płuska

pok. 79, II piętro

telefon: 627813901 wew. 901

insp. Ewelina Kasprzak

pok. 79A, II piętro
telefon: 62 78 13 943

Banki, przelewy

Monika Foryś
z-ca głównego księgowego

pok. 79, II piętro

telefon: 62 78 13 901

Księgowość budżetowa, księgowość jednostek

Magdalena Puchalska
z-ca głównego księgowego

pok. 79, II piętro

telefon: 62 78 13 901

insp. Ewelina Kuna

pok. 80, II piętro

telefon: 62 78 13 943

Na skróty